Želja...

Autor malaino | 28 Maj, 2011, 21:59
Željo moja, teška

raspukla si razum na dva dela

u jednom si srca greška

u drugom od snova sazdana cela.


I kako da znam kom delu da se sklonim

dal sigurnom putu miliona

il onom nestvarnom što srcem gorim

pocrvenim i u ušima čujem zvona?
 

Dnevnik za sne

Autor malaino | 22 Maj, 2011, 16:48
Klonula glava, razbarušene kose
tihi dah, tišina, tama
 prikrala se noć na kapima rose
jedna glava na jastuku sama.
 
U kosi joj milion zvezda sjaje
prebiru sanje, po boji slažu
vezuju oblake u dugine kraje
šapatom noći tajne kažu.
 
Jastuk kao knjiga stranice okreće
išarane zlatnim i rumenim nitima
u svaki kutak sna meće
paperjaste oblake sa belim krilima.
 
Čudna je ta knjiga  Dnevnik za sne
uzdiše, smeje se i plače
dok plovi noćima kroz oči te
kao po zvezdama da skače.
 
Kada se jutro kroz noć prikrade
prospe rumeni prah zore
probude se oči i u njima nade
snage za još jedan dan se stvore.
 
 Dnevnik za sne udahne jako
sa jastuka u kosu se vinu
da oči na zaborave lako
da traju sni i kada noći minu.