Slika...

Autor malaino | 13 Maj, 2010, 17:39

Upalite zvezde, usnulo je more

Probudite mornare, brodove da krenu

Tiho da ne probude zore

Uljuljkajte joj kosu snenu,

Na talasima uzdaha zaplovite kradom

Upijte zanos zaljubljenog oka

Sve reči i rime ispunjene nadom

Ko jezera tamna, ko mora duboka,

Okačite na Mesec leptire sreće

Ko svici ljeskaće se u plavoj vodi

Tu sliku zaboraviti niko neće

Što zaljubljenim morem brodi,

Kada dodaš slici još malo boje

Svih neispričanih želja i maštanja

Dve siluete što u tami stoje

Zagrljene pod palmom praštanja,

Slika je samo jedan mali deo

Bez mirisa, daha, žamora tiha

Satkan u ram život ceo

Život duše upleten u dva stiha...

 

...

Autor malaino | 5 Maj, 2010, 19:48

Pod lišćem se sakrih

Od vetra i sjaja

Utisnuh u zemlji stih

Bez početka i bez kraja,

Iscrtah u slovu sve boje neba

Ruke što grle slike u mislima

Srcu potreba

Hrana snima,

Šuštanje lišća uzdrhta mi sen

U uvu osmeh traži mene

O, srce zastani za tren

Ne otkrij oči zaljubljene...